Brugsvand Læksikring

System BA

system BA Ill.: System BA-3,5/3,5/2,5-V3

Anvendelse:

Sikring af brugsvandsinstallation
med koldt og cirkulerende varmt vand
Bestanddele:
  • Koldt- og Varmtvand Fremløb målere
  • Ventiler Koldt- og Varmtvand Fremløb
  • Varmtvands Cirkulation måler
  • Ventil Varmtvands Cirkulation
  • Kontrolboks
spacer

Konfiguration

System BA anvendes til sikring af brugsvandsforsyning med varmtvandscirkulation, f.eks. hvor en skakts stigrør grener af fra hovedforsyningen. Systemet overvåger flowet i koldtvandsledning (BK), varmtvands fremløbs- (BV) og varmtvands cirkulationsledningerne (BC), og udregner totalt forbrug som BK + BV - BC ud fra de respektive måledata.

Varianter og kapacitet

System BA findes i to særskilte varianter. Systemer med suffix -V3 omfatter tre motorventiler for afspærring ved alarm. Systemer med suffix -V0 har ingen afspærringsventiler, og melder alene alarm synligt, hørbart og ved alarmrelæ.

Systemet håndterer målerstørrelser fra ½" til 2" (Dn15/Qn1.5 til DN50/Qn15). Der kan anvendes forskellige målerstørrelser i grenene, dvs. BC måleren kan være mindre end BV måleren.

Overvågningsfunktioner

Rørbrud:
System BA tillader kontinuerlig aftapning af en forud fastsat vandmængde. Dersom denne overskrides ved en aftapning gives Max Alarm og installationen afspærres (system -V3).
Sivning:
System BA kontrollerer at vandstrømmen i såvel koldtvands- som varmtvandsinstallationen kan falde under en fastsat grænseværdi i en fastsat tid, og giver Sivningsalarm og afspærrer installationen (system -V3) dersom dette ikke indtræffer dagligt.

Systemfejl:
System BA kontrollerer at de tilsluttede flowmålere jævnligt afgiver impulser, med mindre ferieforvalg er aktivt (hvor relevant).
Når en ventil er lukket - manuelt, under Tæthedskontrol, eller ved alarm - kontrollerer system BA dennes tæthed. Hvis en komponent fejler afgives Systemfejl. Installationen afspærres ved målerfejl (system -V3); ikke ved ventilfejl.

Tæthedskontrol:
Tæthedskontrol udføres dagligt (system -V3). Afspærringsventilerne lukkes i en bestemt sekvens, hvorved hver ventils tæthed kan konstateres uden skoldningsrisiko. Tæthedskontrollen afbrydes for senere gennemførelse dersom der tappes vand under forløbet. I et kort tidsrum, mens alle ventiler er helt lukket, er det umuligt at konstatere tapning, og installationen vil forblive helt afspærret uanset betjening af tappesteder. Tæthedskontrollen udføres derfor sent om natten, hvor den forhåbentlig er til mindst gene.
side 2

Download system BA datablad i pdf-format

spacer