Information til brandrådgivere

 
Nedenstående tre afsnit beskriver tre hyppigt anvendte foranstaltninger til at sikre brandskabes funktion hvor disses vandforsyning er beskyttet af en DanTaet læksikring.

De tre foranstaltninger svarer til henholdsvis niveau 2, 3 og 5 i dokumentet Strategier for brugsvandssikring.

 
Magnetlågekontakter Læksikringens afspærringsventil er udrustet med spring-return, normally-open aktuator.
I brandskabene er indbygget en magnetlågekontakt, der er sluttet, når brandskabets låge er lukket, og som bryder, idet brandskabets låge åbnes. Med brand- og funktionssikkert kabel (IEC60331) etableres en sikkerhedssløjfe, der kobler alle brandskabes magnetlågekontakter i serie og føres til læksikringens styreindgang for tvangsåbning. Denne sender bestandig en svag strøm igennem sløjfen, og såfremt denne brydes (et brandskabs låge åbnes) tvangsåbner læksikringen øjeblikkeligt afspærringsventilen.

Under normale omstændigheder er vandinstallationen (brandskabene) tryksat. Ved formodet lækage vil læksikringen afspærre installationen, dog vil systemets afspærringsventil øjeblikkeligt tvangsåbne dersom et brandskabs låge åbnes.

Der kan således garanteres forsyningstryk på brandskabe når

  1. et brandskabs låge åbnes for ibrugtagning
  2. læksikringssystemets driftspænding afbrydes eller svigter

Arrangementet underkastes årlig funktionskontrol ifm. eftersyn.
Servicerapporter herfra kan til envher tid rekvireres fra DanTaet.

 
ABA-tilslutning Læksikringens afspærringsventil er udrustet med spring-return, normally-open aktuator. Læksikringens styreindgang for tvangsåbning er gennem brand- og funktionssikkert kabel (IEC60331) forbundet til ABA relæudgang 'Brandmelding' (normalt sluttet, bryder ved brandmelding).

Under normale omstændigheder er vandinstallationen (brandskabene) tryksat. Ved formodet lækage vil læksikringen afspærre installationen, dog såfremt ABA giver brandmelding vil læksikringen øjeblikkeligt tvangsåbne afspærringsventilen.

Der kan således garanteres forsyningstryk på brandskabe når

  1. bygningens ABA afgiver brandmelding
  2. læksikringssystemets driftspænding afbrydes eller svigter

Arrangementet underkastes årlig funktionskontrol ifm. eftersyn.
Servicerapporter herfra kan til envher tid rekvireres fra DanTaet.

 
AIA-tilslutning Læksikringens afspærringsventil er udrustet med spring-return, normally-open aktuator. Læksikringens styreindgang for tvangsåbning er gennem brand- og funktionssikkert kabel (IEC60331) forbundet til AIA relæudgang 'Indbrudsalarm udkoblet' (sluttet når indbrudsalarm er armeret, bryder ved udkobling af indbrudsalarm).

Under normale omstændigheder er vandinstallationen (brandskabene) tryksat. Ved formodet lækage vil læksikringen melde alarm. Såfremt indbrudsalarmen er udkoblet (bygningen er mennesketom) vil læksikringen endvidere afspærre vandtilførslen; denne retableres dog øjeblikkeligt når indbrudsalarmen udkobles (bygningen tages i brug).

Der kan således garanteres forsyningstryk på brandskabe når

  1. indbrudsalarmen er udkoblet (bygningen er i brug)
  2. læksikringssystemets driftspænding afbrydes eller svigter

Arrangementet underkastes årlig funktionskontrol ifm. eftersyn.
Servicerapporter herfra kan til envher tid rekvireres fra DanTaet.