Læksikring og trykforøgere

 

Hvor der anvendes trykforøger i en brugsvandsinstallation bør et læksikringsanlæg anbringes på dennes trykside, fordi:

 - 

Ved højt forbrug kan trykket på sugesiden blive så lavt at driftsbetingelserne for læksikringens ultralydsmåler ikke overholdes, med risiko for at denne på grund af kavitation måler forkert - eller i grelle tilfælde indikerer nulflow.

 - 

Ved alarm/afspærring vil læksikringen blokere trykforøgerens udgang, hvilket denne med garanti kan tåle - det svarer blot til at alle tappesteder er lukket.
Modsat hvis der afspærres på sugesiden - ikke alle trykforøgere kan tåle dette. I værste fald ødelægges trykforøgerens pumpe af kavitation og/eller mangel på køling.

 - 

Installeret på tryksiden måler læksikringen installationens aktuelle flow uden ekspansionsbeholderens indflydelse. Ved installation på sugesiden kan tilstedeværelsen af en ekspansionsbeholder i forbindelse med visse pumpestyringskarakteristikker under bestemte lastforhold indvirke ugunstigt på det faktiske sikringsniveau.