DBI brandteknisk notat

vedrørende slangevinder og læksikring

 

DBI har forfattet en redegørelse for anvendelsen af læksikring i bygninger, hvis slangevinder er tilsluttet den almindelige brugsvandsinstallation.

Notatet findes her.