Fjernvarme Læksikring system FBU
Kamstrup

system FBU-2,5-M2 Anvendelse:
 
Boliginstallationer
 


 
Bestanddele:
  • Kamstrup MULTICAL®603 energimåler
  • Ekstra Kamstrup ULTRAFLOW® flowmåler
  • Afspærringsventiler
  • Kontraventil for returløb
  • Indbygningsmodul m. datasnit
  • FBU kontrolboks med
    12 mdrs opkobling til AERS®
Ill.: system FBU-2,5-M2
 
 
spacer

Overvågningsfunktioner

Læk Volumen:
Dersom volumenflowdifferens i to successive måleperioder á max 210 sek overstiger den indstillede tærskel meldes lækalarm for volumenflowdifferens.

 

ALOHA®:
Den patenterede ALOHA® mekanisme tillader luftlommer at passere gennem flowmålerne uden at dette resulterer i falske alarmer, og uden negativ indflydelse på anlæggets følsomhed.
System FBU yder således optimal driftsikkerhed.

 

Sivning: (OptiTight®)
Den patenterede OptiTight® mekanisme udfører en eller flere gange daglig gennem individuel styring af afspærringsventilerne en kontrol af installationens tæthed, hvorved selv ganske små sivninger opdages. Ved konstateret udsivning gives alarm og installationen afspærres.

 

Systemfejl:
Systemfejl alarm gives hvis en ventil ikke lukker tæt, hvis en intern spændingsforsyning svigter, eller hvis MULTICAL® rapporterer funktionsfejl. Når en ventil er lukket -  i.f.m. tæthedskontrol eller alarm - 
Systemfejl giver ikke anledning til afspærring.

Alarmfunktioner

Ved lækfejl vil system FBU afspærre installationen, give synlig og hørbar alarm og aktivere alarmrelæet.
Systemfejl meldes via alarmrelæ samt synligt og hørbart hvis muligt. Ventilfejl meldes synligt.
Når system FBU er koblet til AERS® kan det sende SMS-alarmbesked til et vilkårligt antal modtagere

Specifikationer

Kontrol- og betjeningsorganer:
Status-, data- og alarmindikatorer, lydgiver.
Tast for lyd- og alarmafstilling.

Lækovervågning Volumen:
Måleperiode 210 sek.; afkortes ved overskridelse af tærskel; alarm ved gentagen overskridelse.
Tærskel stilbar 0.5-1-2-5%Qp + 1-2-5-10%Qact.

OptiTight®:
Afvikling: 1, 2, 3 eller 4x/døgn, eller styresignal.
Start kl. 02:00 + 24 / 2*12 / 3*8 el. 4*6 timer.
Tærskel 20-40-60-80%Qp, varighed 5-10-20-40m.

Nettilslutning:
230V 50Hz L/N/PE gennem nøgleafbryder.
Effektforbrug max 20VA.

Optioner

Væskefølertilslutning: (Opt. V)
for to væskefølere type LS-X til punktsikring af følsomme områder med valgfri afspærring.

Når system FBU er koblet til AERS® kan det sende SMS-alarmbesked til et eller flere mobilnumre.

mere

Download System FBU datablad i pdf-format

Besøg Kamstrups temaside om lækovervågning

spacer