logo

  Dimensionering af fjernvarmesystemer

Designmål:

DanTaet dimensionerer læksikringsanlæg til fjernvarmeinstallationer ud fra Qmax (spidsflow på årets koldeste dag) efter følgende kriterier:

  • Levetid: Ingen komponent må være overbelastet ved Qmax
  • Komfort: Systemets samlede trykfald må højst udgøre 1mVs (10kPa)

Med disse kriterier bliver den maksimale belastning af de forskellige sikringsanlæg:

System \ ΔT Dim. qt (m³/h) 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C
FBU ½" 0.8 14 kW 19 kW 23 kW 28 kW 33 kW 37 kW
FXU ¾" 1.43 25 kW 33 kW 41 kW 50 kW 58 kW 66 kW
KMP-F2,5-M2
UMS-F2,5-MK2
¾" 1.43 25 kW 33 kW 41 kW 50 kW 58 kW 66 kW
KMP-F3,5-M2
UMS-F3,5-MK2
1" 2.32 40 kW 54 kW 68 kW 81 kW 94 kW 108 kW
KMP-F6-M2
UMS-F6-MK2
1¼" 2.78 77 kW 103 kW 129 kW 155 kW 181 kW 207 kW
KMP-F10-M2
UMS-F10-MK2
1½" 6.45 112 kW 150 kW 187 kW 225 kW 262 kW 300 kW
KMP-F15-M2
UMS-F15-MK2
2" 7.65 133 kW 178 kW 222 kW 267 kW 312 kW 356 kW
KMP-F25-M2
UMS-F25-MK2
DN65 16.1 280 kW 375 kW 468 kW 560 kW 654 kW 748 kW
KMP-F40-M2
UMS-F40-MK2
DN80 27.8 485 kW 648 kW 808 kW 970 kW 1.13 MW 1.29 MW
KMP-F60-M2
UMS-F60-MK2
DN100 53.3 930 kW 1.24 MW 1.55 MW 1.86 MW 2.18 MW 2.49 MW
KMP-F100-M2
UMS-F100-MK2
DN125 71.1 1.24 MW 1.65 MW 2.07 MW 2.48 MW 2.89 MW 3.31 MW
KMP-F150-M2
UMS-F150-MK2
DN150 165 2.86 MW 3.81 MW 4.77 MW 5.74 MW 6.67 MW 7.65 MW
KMP-F400-M2
UMS-F400-MK2
DN200 367 6.40 MW 8.54 MW 10.7 MW 12.8 MW 14.9 MW 17.1 MW
KMP-F600-M2
UMS-F600-MK2
DN250 545 9.50 MW 12.7 MW 15.9 MW 19.0 MW 22.2 MW 25.3 MW
KMP-F1000-M2
UMS-F1000-MK2
300 880 15.3 MW 20.4 MW 25.5 MW 30.7 MW 35.8 MW 40.9 MW

Kolonnen qt angiver det flow, ved hvilket systemets trykfald andrager 1mVs (10kPa).
De efterfølgende kolonner angiver systemets maksimale ydelse ved udvalgte differenstemperaturer.

 

KMP-F: brug af eksisterende måler

Hvor varmeværket har opsat en Kamstrup energimåler MULTICAL®601/602/603 eller MULTICAL®801 eller 803 kan denne såfremt værket giver tilladelse muligvis indgå som en del af læksikringssystemet (KMP-Fxx-M1).

Dersom energimåleren er udlagt således Qmax overstiger qt for den relevante dimension kan varmemåleren ikke benyttes, da det resulterende systems trykfald vil overstige 1mVs (10kPa).

Såfremt energimålerens Qmax overstiger qt og denne alligevel anvendes som komponent i et KMP-F system påhviler det rådgiver, beregner eller forsyningsselskab at eftervise at installationens varmebehov kan dækkes på årets koldeste dag under de da herskende driftsbetingelser.

Bemærk at forsyningsselskaberne oplyser differenstryk i gaden eller eventuelt i stikledning (altså udenfor afregningsmåleren), og at trykfaldet i energimålerens flowdel(e) - såfremt denne anvendes - skal henregnes til læksikringen.

Hvor anvendelse af energimåleren ikke er mulig dimensioneres læksikringen alene i henhold til designmål (KMP-Fxx-M2). I grelle tilfælde kan et system efter DanTaets designmål blive flere dimensioner større end energimåleren.

Hvor forsyningsselskabet har opsat en energimåler med en ekstra flowdel benyttes læksikring type KMP-Fxx-M0. Dersom belastningen overstiger qt udlægges læksikringen 1-2 dimensioner større end målerne, således målernes trykfaldsbidrag bliver dominant, hvorved ansvaret for eventuelle komfortproblemer entydigt påhviler forsyningsselskabet. Dette tiltag har ingen negativ indvirkning på læksikringens følsomhed, idet denne grundlæggende bestemmes af MULTICAL® regneværket.