7 DanTaet a/s - Danske forsikringsselskabers engagement

Forsikring

spacer


 

Kontakt Deres forsikringsselskab for at høre om rabat på forsikringspræmien ved installation af DanTaet anlæg.

Installationen af DanTaet Brugsvands- og/eller Fjernvarmeanlæg SKAL foretages af en autoriseret VVS-installatør, af hensyn til forsikringsselskabernes godkendelse af en præmiereduktion.

Forsikringsselskaber, der går aktivt ind for vandskadeforebyggelse med DanTaet læksikringssystemer og derfor giver rabat:
 

spacer

 
CODAN logo Alm.Brand logo TRYG Forsikring logo FDM Forsikring logo
if... logo TopDanmark logo Nykredit logo Gartnernes Forsikring logo
GF-Forsikring logo Aros logo Vestjyllands Forsikring logo
ALKA Forsikring logo Gjensidige forskring logo Vejle Brand logo
Lærerstandens Brandforsikring logo NEM forsikring logo Sønderjysk Forsikring logo
Popermo logo Runa Forsikring logo Bauta forsikring logo


 
Danske forsikringsselskaber anbefaler deres forsikringstagere at installere DanTaet i deres brugsvands- og fjernvarmeinstallationer og yder rabat på den relevante forsikringspræmie ved installation.

Samtidig har branchen formuleret er serie minimumskrav til læksikringssystemer.

spacer