Maskinkølevand læksikring

System ICW-3

Maskinkølevandssikring ICW-3

Anvendelse:

Sikring af kølevandskredse i
  • Sprøjtestøbemaskiner
  • Extrudere
  • Kølediske/kummer
  • Dealerborde

Bestanddele:

  • Til- og afgangsflowmålere
  • Afspærrings- og kontraventiler
  • Evt. gren/udtagsmåler
  • Evt. gren/udtagsventil
  • ICW-3 kontrolboks
spacer

Indsatsområder

ICW-3 anvendes til sikring af kølevandskredse i sprøjtestøbemaskiner, extrudere, kølediske og -kummer, dealerborde og andet maskinel eller inventar, der anvender kølevand, og som kræver indgriben ved lækage i kølesystemet.

Varianter

ICW-3: Sikring af et lukket system gennem kredsovervågning.
Afspærring af til- og afgang ved alarm.

ICW-3-R2: Sikring af et system med udtag gennem kredsovervågning.
Afspærring af til- og afgang ved alarm.

ICW-3-R2V: Sikring af et system med udtag gennem kredsovervågning.
Afspærring af udtag samt til- og afgang ved alarm.

ICW-3-R2EM: Sikring af et system med udtag gennem kredsovervågning samt grenovervågning i udtaget.
Afspærring af til- og afgang ved alarm i kreds eller gren.

ICW-3-R2EMV: Sikring af et system med udtag gennem kredsovervågning samt grenovervågning i udtaget.
Afspærring af udtag samt til- og afgang ved alarm i kreds; afspærring af udtag ved alarm i gren.

ICW-3-CM: Sikring af uafhængige kreds-/gren systemer.
Afspærring af kreds ved alarm herfra. Gren ingen afspærring.

ICW-3-CMV: Sikring af uafhængige kreds-/gren systemer.
Afspærring af relevant system ved alarm.

ICW-3-EM: Overvågning af gren (enkeltstreng).
Ingen afspærringsfacilitet.

ICW-3-EMV: Overvågning af gren (enkeltstreng).
Afspærring ved alarm.

Overvågningsfunktioner

Kredsovervågning

Læk
Tilgangs- og afgangsvandstrøm overvåges kontinuerligt, idet differensflow bestandig måles. Ved overskridelse af flowdifferens grænse gives alarm og systemet afspærres.
I systemer med udtag henregnes grenens vandmængde til lækovervågningens afgangsvandstrøm.

Grenovervågning
En eller flere af følgende mekanismer kan bringes i anvendelse for at opnå den ønskede grenovervågning:

Rør/slangebrud
ICW-3 tillader kontinuerlig aftapning af en forud fastsat vandmængde. Dersom denne overskrides ved en aftapning gives alarm og grenen afspærres *).

Sivning
ICW-3 kontrollerer at vandstrømmen i grenen kan falde under en fastsat grænseværdi i en fastsat tid. Såfremt dette ikke indtræffer dagligt gives alarm og grenen afspærres *).

Spidsflow
ICW-3 kontrollerer at vandstrømmens øjebliksværdi ikke i længere tid overstiger en fastsat grænseværdi. Såfremt grænsen overskrides i for lang tid gives alarm og grenen afspærres *).

Middelflow
ICW-3 kontrollerer at vandstrømmens middelflow ikke overstiger en fastsat grænseværdi. Ved overskridelse gives alarm og grenen afspærres *).

Konstans
ICW-3 kontrollerer at vandstrømmen ikke forbliver uforandret længere end en fastsat tid. Ved overskridelse gives alarm og grenen afspærres *).

Døgnforbrug
ICW-3 kontrollerer den over et døgn udtagne mængde. Ved overskridelse af en fastsat grænse gives alarm og grenen afspærres *).

Timeforbrug
ICW-3 kontrollerer den over en time udtagne mængde. Ved overskridelse af en fastsat grænse gives alarm og grenen afspærres *).

Periodeforbrug
ICW-3 kontrollerer den over en fastsat periode udtagne mængde. Ved overskridelse af en fastsat grænse gives alarm og grenen afspærres *).

*) Ikke system ICW-3-EM. System ICW-3-R2EM afspærrer kredsen ved grenalarm. For system ICW-3-R2EMV er det valgfrit, hvorvidt kredsen skal afspærres ved grenalarm.

Systemfejl
ICW-3 kontrollerer bestandig de indgående komponenters funktionalitet. Ved systemfejl gives alarm, og installationen afspærres.

Forsyningsfejl
ICW-3 overvåger netforsyningen samt alle interne spændingsforsyninger. Dersom en af disse fejler afgive alarm via alarmrelæ, og evt. også synligt og hørbart.

spacer