Bestilling af SIM kort til GSM modem for WLP


(Vnr. 9470051)

SIM kort, telefonnumre samt evt. PIN/PUK-koder skal foreligge
ved indkøring af DanTaet systemer omfattende GSM modem.

TDC's ekspeditionstid er ca. 2 uger.

SIM kortet kan bestilles hos TDC på e-mail:

erhverv@tdc.dk

 

Abonnement: M2M Mobilintelligens

Evt. tilvalg af PIN/PUK-kode