DanTaet udeføler 9260034

DanTaet udeføler 9260034 består af en indkapslet Pt100 føler QAC2010 samt et RM34 temperaturrelæ monteret på DIN skinne i en montagekasse.

Montage

QAC2010 føleren placeres på bygningens koldeste mur (normalt nordsiden), afskærmet for sollys.
Føleren skal placeres mindst 2½m over jorden, og må ikke anbringes over vinduer, døre, luftaftræk eller andre varmekilder, eller under balkoner og tagudhæng.
Monteringsvejledningen er trykt på føleræsken.
Kabelindføring til føleren skal tætnes.

Montagekassen med RM34 temperaturrelæet monteres ved siden af det tilhørende læksikringssystems flowcomputer (KMP-F eller WLP-2).

El-installation

Forsyning:

Der fremføres 230Vac til montagekassen; tilsluttes RM34 relæsoklens terminaler 2 og 10.

Følerkabel:

Her anvendes 7461200 (3x0.25mm² LIYY) som så vidt muligt trækkes indendørs. Udendørs skal kablet trækkes i stålrør.
Ved udeføleren QAC2010 forbindes lederne hvid:B, brun:M, grøn:M.
Ved temperaturrelæ RM34 forbindes lederne hvid:7, brun:6, grøn:5.

Relæudgang:

RM34 relæsoklens terminal 1 og 3.
DanTaet udfører forbindelsen fra relæudgang til læksikringssystem.

Dok.nr. 413114