Fjernvarmeinstallationer og prøvetryk

Nogle varmeværker kræver installationer trykprøvet ved 10 eller 20 Bar. Herved umuliggøres direkte tilslutning af radiator- og gulvvarmekredse medens varmeflader og varmetæpper ofte tåler dette tryk.

Den normale procedure vil være at isolere radiator- og gulvvarmekredse fra varmeforsyningen ved at tilslutte disse gennem en varmeveksler. Imidlertid kan fjernvarmens fremløbstemperatur være utilstrækkelig til altid at dække varmebehovet gennem en varmeveksler, især dersom radiatorerne er knebent dimensioneret.

Man kan da anmode forsyningen om dispensation til at ændre trykforholdene lokalt, som på dette principdiagram:

lavtryksinstallation

Her benyttes en trykreduktionsventil til at sænke trykket i varmesystemet, og en pumpe til at trykke returvandet ud i gadeledningen, mens en differenstrykregulator tilvejebringer et passende arbejdstryk for varmesystemets forbrugere.
Systemet beror på valget af en passende pumpestyringsstrategi.
Om et læksikringssystem skal anbringes udenbords eller indenbords for trykreduktionsventil og pumpe afhænger af de konkrete trykforhold.