Brugsvand læksikring system WLP-1

System WLP-1

Anvendelse

Brugsvandsinstallationer i institutioner, erhverv/industri og boligblokke

Bestanddele:
  • WLP-1 computer
  • Flowmåler(e) tilgang
  • Afspærringsventil(er)

Optioner
N: Overvågning af indtil fire
    separate installationer
V: Væskeføler type LS-X
    til punktsikring (max 8 stk.)

Overvågningsfunktioner

DanTaet WLP-1 lækovervåger kontinuerligt installationen i henhold til et antal stilbare forbrugsparametre. Op til syv monitorer kan være i drift samtidig. Fem af de syv monitorer er faseafhængige; for hver af disse findes to sæt forbrugsparametre til brug i hhv. lavforbrugs- og højforbrugsfaser. Et indbygget døgn/ugeur samt en programmerbar timer, eller et eksternt signal fra alarmanlæg styrer faseskift, hvilket muliggør kontinuerlig overvågning også i installationer med stor dag/nat forbrugsvariation.

Undertrykkelsesfunktion:
Overvågningsfunktionerne a-f kan valgfrit undertrykkes via timer og/eller eksternt signal, eller generelt undertrykkes i en stilbar tid via menusystem.

Kalenderfunktion:
Kalenderfunktion kan tvangsstyre overvågningsfasen med op til 30 begivenheder, f.eks. ferie, firmafest eller konference.
Hver begivenhed kan begære overvågning i lavforbrugsfase, højforbrugsfase, dobbelt- eller tredobbelt højforbrugsfase.

Alarmfunktioner

Afspærring:
Ved alarm lukkes afspærringsventilen med mindre denne er begæret tvangsåben af et signal af højere prioritet, f.eks. ABA eller brandskab lågekontakt. Særligt kan systemets afspærringsventil leveres med SRNO aktuator for tvangsåbning ved strømafbrydelse.
Alarm indikeres på forpladen og med lydgiver, og en detaljeret fejlmeddelelse gives i display.

Alarmudgange:
WLP-1 er bestykket med fire potentialfri alarmskifterelæer, som alle valgfrit kan konfigureres til aktivering/ingen aktivering for hver fejltype/kanal.

Fjernalarm:
WLP-1 kan leveres med GSM/GPRS modem, hvorved der kan foretages telefonopkald til modem eller andet teknisk udstyr, eller sendes SMS-besked ved alarm.

Varslingsfunktion:
For overvågningsfunktionerne a, b, d, e, f og g kan der via en alarmudgang gives fjernvarsling ved en grænseværdi stilbar 0-100% af alarmtærsklen.
Overvågningsfunktioner
Funktion Aktiv Fravalg Kvittering
a) Spidsflow         Faseafhængig Muligt manuel / ekstern
b) Middelflow       Faseafhængig Muligt manuel / ekstern
c) Minimumsflow Faseafhængig Muligt manuel / ekstern
d) Aftapning        Faseafhængig Muligt manuel / ekstern
e) Konstans        Faseafhængig Muligt manuel / ekstern
f) Ro-periode     Fast 24 t + døgn Muligt manuel / ekstern
g) Rationering     Fast 24 t Muligt Automatisk
h) Målerfejl         Kontinuerligt Muligt manuel / ekstern
i) Forsyningsfejl Kontinuerligt Ikke muligt Automatisk

mere

Uddybende beskrivelse af WLP systemer her.

Download WLP-1 datablad i pdf-format

Download WLP systembeskrivelse i pdf-format

spacer