Brugsvand læksikring

System BB/BX

system BX

Anvendelse:


Eenfamiliehuse med normalt vandforbrug.
System BB: ½" tilslutning
System BX: ¾" tilslutning

Bestanddele:
  • Fremløbsflowmåler
  • Afspærringsventil
  • Kontrolboks

 
 

Ill.: System BX

spacer

Overvågningsfunktioner


 

Rørbrud:
System BB/BX tillader kontinuerlig aftapning af en forud fastsat vandmængde. Dersom denne overskrides ved en aftapning gives Max Alarm og installationen afspærres.
 

Sivning:
System BB/BX kontrollerer at vandstrømmen i installationen kan falde under en fastsat grænseværdi i en fastsat tid, og giver sivningsalarm og afspærrer installationen dersom dette ikke indtræffer dagligt.
 

Systemfejl:
System BB/BX kontrollerer at flowmåleren jævnligt afgiver impulser, med mindre ferieforvalg er aktivt.
Når ventilen er lukket - manuelt eller ved alarm -  kontrollerer system BB/BX at denne kan lukke tæt.
Hvis en komponent fejler afgives systemfejl alarm og installationen afspærres.
 

Forsyningsfejl:
System BB/BX overvåger netforsyningen samt alle interne spændingsforsyninger. Dersom en af disse fejler afgives en forsyningsfejl alarm. Denne medfører ikke afspærring af installationen.
 

Alarmfunktioner

Ved læk og systemfejl vil system BB/BX afspærre vandtilførslen, give synlig og hørbar alarm og aktivere alarmrelæet.
Forsyningsfejl meldes via alarmrelæ og evt. synligt og hørbart.
 

Specifikationer

Kontrol- og betjeningsorganer:
Lysnet-, flow-, ventil- og tilstandsindikatorer, lydgiver.
Taster for manuel ventilstyring, kortvarigt fravalg af rørbrudsalarm, ferieforvalg og alarm afstilling.

Rørbrudsalarm:
Tilladt enkeltaftapning stilbar 125, 250, 500 eller 1000 liter.
Flowminimum for tapningsafslutning 15 l/h.
Ved ferieforvalg er tilladt enkeltaftapning 20 liter uanset indstilling.
Ved fravalg kan tappes frit i fra 1 til 8 timer (stilbart).

Sivningsalarm:
Sivningstolerance 2, 4 el. 8 liter på 30 el. 60 min. Observationsinterval 24 timer.

Nettilslutning
230V 50Hz L/N/PE gennem nøgleafbryder. Effektforbrug max 20VA.

Optioner

Væskefølertilslutning:
System BB/BX kan via interface ILS-C tilkobles indtil to væskefølere type LS-X, hvorved særligt følsomme områder kan punktsikres, således at system BB/BX om ønsket kan afspærre brugsvandsinstallationen ved væskealarm.

SMS-alarm:
Ved tilslutning af ekstern SMS-alarm til alarmudgangen kan system BB/BX sende en SMS besked til et valgt mobilnummer.

mere

Download system BB/BX datablad i pdf-format

Download prospekt Læksikring i boligen i pdf-format

spacer