Kombinations læksikring

System CB/B, CB/X, CX/B & CX/X OptiTight®

system Combi
Ill.: system CX/B OptiTight®
Anvendelse:

Combi systemerne kombinerer brugsvands- og fjernvarmesikring i en enkelt kontrolboks. Disse kan anvendes i installationer, hvor indføringerne er anbragt tæt.

System CB/B og CX/B OptiTight®
Normalisolerede bygninger op til ca. 250 m² med varmtvandsbeholder og normalt vandforbrug, brugsvand tilslutning ½" (CB/B) eller ¾" (CX/B).

System CB/X og CX/X OptiTight®
Normalisolerede bygninger op til ca. 250 m² med gennemstrømningsvandvarmer, eller ca. 400 m² med varmtvandsbeholder og normalt vandforbrug, brugsvand tilslutning ½" (CB/X) eller ¾" (CX/X).

Bestanddele:
  • Vand-, frem- og returløbsflowmålere
  • Afspærrings- og kontraventiler
  • Kontrolboks
spacer

Overvågningsfunktioner

Læk Fjernvarme:
Tilgangs- og afgangsvandstrøm overvåges kontinuerligt idet volumen- og målerforskelle kompenseres. Ved overskridelse af flowdifferensgrænse gives alarm og installationen afspærres.

Sivning Fjernvarme: OptiTight®
Den patenterede OptiTight® mekanisme udfører en eller flere gange daglig gennem individuel styring af afspærringsventilerne en kontrol af installationens tæthed, hvorved selv ganske små sivninger opdages. Ved konstateret udsivning gives alarm og installationen afspærres.

Rørbrud Brugsvand:
Systemet tillader kontinuerlig aftapning af en forud fastsat vandmængde. Dersom denne overskrides ved en aftapning gives Max Alarm og installationen afspærres.

Sivning Brugsvand:
Systemet kontrollerer at vandstrømmen i installationen kan falde under en fastsat grænseværdi i en fastsat tid, og giver sivningsalarm og afspærrer installationen dersom dette ikke indtræffer dagligt.

Systemfejl:
Systemet kontrollerer at vandmåleren jævnligt afgiver impulser, med mindre ferieforvalg er aktivt.
Systemet kontrollerer frem/returmålerne indbyrdes således blokering og opståede defekter opdages umiddelbart.
Når en ventil er lukket - manuelt eller ved alarm -  kontrollerer systemet at denne kan lukke tæt. Hvis en komponent fejler afgives systemfejl alarm og installationen afspærres.

Forsyningsfejl:
Systemet overvåger netforsyningen samt alle interne spændingsforsyninger. Dersom en af disse fejler afgives en forsyningsfejl alarm, som ikke medfører afspærring af installationen.

Specifikationer

Kontrol- og betjeningsorganer:
Lysnet-, vandforbrugs- fremløbs-, returløbs-, ventil- og tilstandsindikatorer, lydgiver.
Taster for manuel ventilstyring brugsvand/fjernvarme, forbigående fravalg af rørbrudsalarm, ferieforvalg og alarm afstilling brugsvand/fjernvarme.

Lækovervågning Fjernvarme:
Basis måleperiode 210 sek.
Afkortning ved fremløbsmængde 16/32 ltr (FB/FX).
Tolerabel flowdifferens frem-retur i måleperiode 2.5/5 ltr (FB/FX).

Sivning Fjernvarme (OptiTight®):
Afvikling: 1, 2, 3 eller 4 gange pr. døgn.
Udgangstidspunkt kl. 02:00 + 24 / 2*12 / 3*8 el. 4*6 timer. Kan forsinkes indtil 1 time ved højt forbrug.
Varighed: 7.5, 15, 30 el. 60 minutter.
Følsomhed ned til 1 liter/time.

Rørbrudsalarm Brugsvand:
Tilladt enkeltaftapning stilbar 125, 250, 500 eller 1000 liter.
Flowminimum for tapningsafslutning 15 l/h.
Ved ferieforvalg er tilladt enkeltaftapning 20 liter uanset indstilling.
Ved fravalg kan tappes frit i fra 1-8 timer (stilbart).

Sivningsalarm Brugsvand:
Sivningstolerance 2, 4 el. 8 liter på 30 el.60 min. Observationsinterval 24 timer.

Nettilslutning
230V 50Hz L/N/PE gennem nøgleafbryder. Effektforbrug max 20VA.

Alarmfunktioner

Ved læk og systemfejl vil system Combi afspærre den berørte installation, give synlig og hørbar alarm og aktivere det relevante alarmrelæ.
Forsyningsfejl meldes via alarmrelæer og evt. synligt og hørbart.

Optioner

Væskefølertilslutning:
System Combi kan via interface ILS-C tilkobles indtil to væskefølere type LS-X, hvorved særligt følsomme områder kan punktsikres, således at systemet om ønsket kan afspærre brugsvands- og/eller fjernvarmeinstallationen ved væskealarm.

SMS-alarm:
Ved tilslutning af ekstern SMS-alarm til alarmudgangen kan system Combi sende en SMS besked til et valgt mobilnummer.

mere

Download system CB/B & CB/X datablad i pdf-format

Download prospekt Læksikring i boligen i pdf-format

spacer