Fjernvarme læksikring

System FB & FX OptiTight®

system FB/FX Ill.: system FB OptiTight® Anvendelse:
 
System FB OptiTight®
Normalisolerede bygninger op til ca. 250 m² med varmtvandsbeholder.
 
System FX OptiTight®
Normalisolerede bygninger op til ca. 250 m² med gennemstrømningsvandvarmer, eller ca. 400 m² med varmtvandsbeholder.
 


 
Bestanddele:
  • Frem- og returløbsflowmålere
  • Afspærrings- og kontraventiler
  • Kontrolboks
spacer

Overvågningsfunktioner

Læk:
Tilgangs- og afgangsvandstrøm overvåges kontinuerligt med kompensering for volumen- og målerforskelle. Ved overskridelse af flowdifferensgrænse gives alarm og installationen afspærres.

Sivning: OptiTight®
Den patenterede OptiTight® mekanisme udfører en eller flere gange daglig gennem individuel styring af afspærringsventilerne en kontrol af installationens tæthed, hvorved selv ganske små sivninger opdages. Ved konstateret udsivning gives alarm og installationen afspærres.

Systemfejl:
Systemet kontrollerer flowmålerne indbyrdes således blokering og opståede defekter opdages umiddelbart.
Når en ventil er lukket - manuelt eller ved alarm -  kontrollerer systemet at denne kan lukke tæt.
Hvis en komponent fejler afgives systemfejl alarm og installationen afspærres.

Forsyningsfejl:
Systemet overvåger netforsyningen samt alle interne spændingsforsyninger. Dersom en af disse fejler afgives en forsyningsfejl alarm. Denne medfører ikke afspærring af installationen.

Specifikationer

Kontrol- og betjeningsorganer:
Lysnet-, fremløbs-, returløbs-, ventil- og tilstandsindikatorer, lydgiver.
Taster for manuel ventilstyring og alarm afstilling.

Lækovervågning:
Basis måleperiode 210 sek.
Afkortning ved fremløbsmængde 16/32 ltr (FB/FX).
Tolerabel flowdifferens frem-retur i måleperiode 2.5/5 ltr (FB/FX).

OptiTight®:
Afvikling: 1, 2, 3 eller 4 gange pr. døgn.
Udgangstidspunkt kl. 02:00 + 24 / 2*12 / 3*8 el. 4*6 timer. Kan forsinkes indtil 1 time ved højt forbrug.
Varighed: 7.5, 15, 30 el. 60 minutter.
Følsomhed ned til 1 liter/time.

Nettilslutning
230V 50Hz L/N/PE gennem nøgleafbryder.
Effektforbrug max 20VA.

Alarmfunktioner

Ved læk og systemfejl vil system FB/FX afspærre installationen, give synlig og hørbar alarm og aktivere alarmrelæet.
Forsyningsfejl meldes via alarmrelæ og evt. synligt og hørbart.

Optioner

Væskefølertilslutning:
System FB/FX kan via interface ILS-C tilkobles indtil to væskefølere type LS-X, hvorved særligt følsomme områder kan punktsikres, således at systemet om ønsket kan afspærre fjernvarmeinstallationen ved væskealarm.

SMS-alarm:
Ved tilslutning af ekstern SMS-alarm til alarmudgangen kan system FB/FX sende en SMS besked til et valgt mobilnummer.

mere

Download system FB/FX datablad i pdf-format

Download prospekt Læksikring i boligen i pdf-format

spacer