Fjernvarme Læksikring system FBU
Kamstrup

Opbygning

Fjernvarme Læksikring system FBU betjener sig af værdier for volumenflow fra to ultralyds­målere, som aflæses regelmæssigt via et datasnit fra et Kamstrup MULTICAL®603 energiregneværk hvortil flowmålerne er forbundet.

To overvågningsfunktioner benyttes tilsammen med de indhentede værdier for volumenflow til læksikring af installationen, idet FBU afspærrer denne ved registreret læk v.h.a. systemets ventiler.

Komponentfejl, der meldes via energiregneværkets INFO kode viderebringes af FBU som systemfejl.

 

Logning

Alarm- og hændelseslog

FBU opretholder en log over de seneste 250 hændelser. Til hændelser henregnes power down/up, alarm- og fejlmeldinger, kvitteringer og autoreset, tastebetjening, signalskift på styreindgange, tilstandsskift og sekvensafviklinger.
systemdiagram FBU

Jumper log

FBU opretholder en log over de seneste 15 ændringer i den interne jumperindstilling.

Disse logninger bidrager til udredning og dokumentation af aktuelle hændelsesforløb.

AERS®

FBU er ved levering tilsluttet DanTaets Alarm- og Energi­regi­stre­rings­system AERS®, som formidler lækalarmer til kunden og anskueliggør hæn­del­ses­for­lø­bet.
AERS® sender alarmer som SMS og/eller e-mail, og alarmer kan fjernafstilles fra kundens smartphone, tablet, laptop eller PC.

Eksempel: situationsbillede fra AERS®.

FBU grafik
spacer
System Kapacitet og trykfald Indbygningsmål
Nom. Kap.
Qn (m³/h)
 ΣΔp@Qn Ækvivalent
Kvs (m³/h)
(mvs) (kPa) Flowmåler Motorventil Kontraventil
FBU-1,5-M2 1,5 3,5 35 2,6 ½" x 110 mm ½" x 77 mm ½" x 48 mm
FBU-2,5-M2 2,5 3,1 31 4,5 ¾" x 190 mm ¾" x 77 mm ¾" x 53 mm
spacer

Varianter

Variant -M2 er en komplet nyleverance.
Varianterne -M1 og -M0 benyttes sammen med bestående Kamstrup energimåler.
Det bemærkes at bestående energimåler skal netforsynes for anvendelse sammen med FBU.

Leveringsomfang FBU

Variant (suffiks) -M2 -M1 -M0
FBU kontrolboks 1 1 1
Afspærringsventiler 2 2 2
MULTICAL®603 1 0 0
Flowmålere 2 1 0
Datamodul 1 1 1

side 1

Download System FBU datablad i pdf-format

spacer