KMP-C overvågning af påfyldning i lukkede kredse

system KMP-C Anvendelse:

Installationer med indirekte fjernvarme
Efterfyldning af kølevandsinstallationer

Bestanddele:
 • Højopløselig pulsgivende DIEHL vandmåler
 • Tryktransmitter
 • kontraventil
 • Påfyldningsventil med spring-return
  aktuator (system KMP-C-V1)
 • Kontrolboks med firmware 121105
  og 12 mdrs opkobling til AERS®

 

 

 

Ill.: KMP-C-V1

Driftsmåder

Manuel påfyldning:
KMP-C-V0 overvåger manuel påfyldning, som foretages på sædvanlig vis af ejendommens tekniske personale.

Halvautomatisk påfyldning:
KMP-C-V1 kan udføre halvautomatisk påfyldning, som igangsættes af ejendommens tekniske personale, og som kan afsluttes enten af personalet eller automatisk af KMP-C-V1.

Fuldautomatisk påfyldning:
KMP-C-V1 kan udføre fuldautomatisk påfyldning, som både igangsættes og afsluttes af KMP-C-V1. Det er muligt at afgrænse tidsrum indenfor hvilke KMP-C-V1 må igangsætte påfyldning automatisk.

Overvågningsfunktioner

Drifttryk:
Drifttrykket i installationen måles bestandig og sammenlignes med stilbare grænser for

 • Intet tryk
 • Tryk for lavt
 • Tryk utilstrækkeligt
 • Tryk OK
 • Tryk for højt
 • Tryk farligt
Resultatet signaleres i venstre kolonne af forpladens indikatorer, samt for de kritiske grænser ved hørbar alarmgivning.

Påfyldning:
Påfyldninger måles og kan overvåges i forhold til stilbare grænser for

 • Maksimalt volumen for enkelt påfyldning
 • Maksimalt samlet volumen for daglig påfyldning
 • Maksimalt antal daglige påfyldninger
 • Minimal interval imellem påfyldninger
Resultatet signaleres i højre kolonne af forpladens indikatorer, samt ved hørbar alarmgivning. KMP-C-V1 vil afbryde en evt. igangværende påfyldning ved alarm.

Systemfejl:
KMP-C overvåger for følgende systemfejl:

 • Strømforsyningsfejl
 • Tryksensor fejl
 • Flowmåler fejl
 • Ventilfejl
KMP-C-V1 vil afbryde en evt. igangværende påfyldning ved systemfejl alarm.

Alarmfunktioner

Ved alarm vil system KMP-C give synlig og hørbar alarm og aktivere alarmrelæet.
KMP-C-V1 vil endvidere afbryde påfyldning.

Specifikationer

Kontrol- og betjeningsorganer:
Status-, data-, alarm- og trykindikatorer, lydgiver. Tast for lyd- og alarmafstilling, manuel påfyldning.
To alarmrelæer med potentialfri skiftekontakt.

Trykmåleområde:
0-10 Bar, opløsning ca. 3 mBar.

Trykgrænser:
Stilbare 0 < p < 10000, dog kræves at
pnon < pmin < pins < psuf < pexc < pnic, hvor

  pnon er værdien for 'Intet tryk'
  pmin er værdien for 'Tryk for lavt'
  pins er værdien for 'Tryk utilstrækkeligt'
  psuf er værdien for 'Tryk OK'
  pexc er værdien for 'Tryk for højt'
  pnic er værdien for 'Tryk farligt'.

Volumenmåling:
Opløsning 0.1 liter.

Fyldningsgrænser:
Max. enkelt påfyldning stilbar 0-60000 dl, dog skal denne være mindre end max. daglig påfyldning.
Max. daglig påfyldning stilbar 0-120000 dl, dog skal denne være større end max. enkelt påfyldning.
Max. antal daglige påfyldninger stilbart 0-250.
Min. påfyldningsinterval stilbart 0-60000 minutter.

Relæfunktion:
De to alarmrelæer kan hver især kodes til at melde en eller flere af følgende tilstande:

 • Systemfejl
 • Fyldningsfejl
 • Farligt tryk
 • Højt tryk
 • Påfyldning i gang
 • Tryk utilstrækkeligt
 • Tryk for lavt (Pumpe Stop)
 • Intet tryk

Nettilslutning:
230V 50Hz L/N/PE gennem nøgleafbryder.
Effektforbrug max 20VA.

SMS-alarm:
Ved opkobling til AERS® kan system KMP-C sende SMS til mobiltelefon(er) ved alarm.

mere

Download System KMP-C datablad i pdf-format

spacer