KMP-C overvågning af påfyldning i lukkede kredse

Opbygning

System KMP-C overvågning af påfyldning i lukkede kredse betjener sig af værdier for drifttryk målt med en industriel tryktransmitter samt volumenflow målt med en DIEHL ultralydsmåler. KMP-C står i forbindelse med DanTaet alarm- og energiregistreringssystem AERS®, som gemmer måledata og formidler alarmer til vagthavende personale.
Drifttrykket overvåges i forhold til seks trykgrænser, og påfyldninger overvåges med hensyn til omfang og hyppighed. KMP-C-V0 er en ventilløs udgave, som bistår og overvåger manuelle påfyldninger, mens KMP-C-V1 er en udgave med motorventil og spring-return, normally-closed aktuator, som kan foretage halv- og fuldautomatiske påfyldninger.

systemdiagram KMP-C

Logning

Alarm- og hændelseslog

KMP-C opretholder en log over de seneste 48 hændelser. Til hændelser henregnes power down/up, alarm- og fejlmeldinger, kvitteringer og autoreset, tastebetjening, signalskift på styreindgange.

Fyldnings log

KMP-C opretholder en log over de seneste 48 påfyldninger. Der logges modus, tryk og tidspunkt for påbegyndelse og afslutning af fyldning, samt påfyldt volumen.
Disse logninger bidrager til udredning og dokumentation af aktuelle hændelsesforløb og installationens tilstand.

AERS®

KMP-C er ved levering tilsluttet DanTaets Alarm- og Energi­regi­stre­rings­system AERS®, som formidler lækalarmer til ejendommens vagthavende og anskueliggør hændelsesforløbet.
AERS® sender alarmer som SMS og/eller e-mail, og alarmer kan fjernafstilles fra vagthavendes smartphone, tablet, laptop eller PC.

Eksempel: situationsbillede fra AERS®.

graf

spacer

System Kapacitet og trykfald Indbygningsmål
Nom. Kap.
Q3 (m³/h)
 ΣΔp@Q3 Ækvivalent
Kvs (m³/h)
(mvs) (kPa) Flowmåler Motorventil
KMP-C-V0 1,6 2,66 26,6 3,1 ½" x 110 mm
KMP-C-V1 1,6 2,68 26,8 3,1 ½" x 110 mm ½" x 75 mm

Varianter

Variant -V0 benyttes hvor manuel påfyldning ønskes.
Variant -V1 benyttes hvor halv- eller fuldautomatisk påfyldning ønskes.

spacer

side 1

Download System KMP-C datablad i pdf-format

spacer