Flerkanals brugsvandssikring erhverv/industri

Et enkelt DanTaet system WLP-1 kan nu uafhængigt sikre indtil fire separate grene af brugsvandsinstallationen. Herved kan f.eks. koldt og varmt brugsvand, luftbefugtning og sprinklere overvåges separat hvor installationen er udformet således dette lader sig gøre. Bygningens brugsvandsinstallation kan også være sektioneret i mindre enheder, som lader sig sikre individuelt. Fordelene herved er:

  • Hver sektion kan operere med optimale overvågningsparametre
  • Komfortproblemer ved afspærring er isoleret til én sektion

I henseende til indkøring, overvågning, sikring og alarmrespons er de fire sektioner udrustet med fuldstændig identiske og uafhængige faciliteter, hvilket giver en uovertruffen fleksibilitet i indsatsen uden at komplicere systemets indstilling og anvendelse. Klartekst betegnelser for de sikrede installationsgrene kan indtastes i WLP-1 således disse benyttes ved meldinger i display, systemlog, SMS-beskeder og ved fjernkommunikation.

Nomenklatur
Systembetegnelser for WLP-1 angiver for hver anvendt kanal nominel målerkapacitet Qn samt tilstedeværelse eller fravær af afspærringsventil. Endelig kan systembetegnelsen efterstilles en specifikation af antallet af væskefølere (indtil 8), der tilhører systemet.

En betegnelse som f.eks.:

   WLP-1-B2.5-V1 / B6-V0 / B3.5-V1 / B2.5-V0 / LS3

angiver således et system med fire sikringsgrene og tre væskeføler-punktsikringer

Sikringsgren Målerstørrelse Afspærringsventil
1 Qn2½ Ja
2 Qn6 Nej
3 Qn3½ Ja
4 Qn2½ Nej

mens en betegnelse som:

   WLP-1-B40-V0 / B10-V1 / LS5

angiver et system med to sikringsgrene og fem væskeføler-punktsikringer

Sikringsgren Målerstørrelse Afspærringsventil
1 Qn40 Nej
2 Qn10 Ja

Udførelse
Flerkanal WLP-1 sikringssystemer for brugsvand leveres med et Flow Meter Interface til hver sikringsgren. Dette anvendes, når måleren skal anbringes fjernere fra WLP-1 flowcomputeren end målerens eget kabel tillader. Interfacet anbringes ved måleren indenfor rækkevidde af dennes impulsgiverkabel; herefter trækkes 3-leder forlængerkabel fra Flow Meter Interface til WLP-1. Ved kabeltræk over 100m og i støjfyldt miljø anbefales anvendelsen af skærmet kabel; skærmen forbindes til WLP-1 chassis (gennem bøjle i DIN stik).