Sektionering af brugsvandsinstallationer

Overvågningsmekanikkerne ('monitorerne') i DanTaet WLP-1 brugsvands læksikring er alle udrustet med en indkøringsfacilitet, der kan tilpasse dem de faktiske omstændigheder i en aktuel brugsvandsinstallation. Herved opnås under forudsætning af korrekt anslåede høj/lavforbrugsfaser i installationen den optimale sikring under de herskende forhold.

Imidlertid kan de herskende forhold forårsage at den opnåelige sikringsgrad er uantagelig, fordi samtlige monitorers overvågningsparametre påvirkes ugunstigt af omstændighederne. Dette forekommer hyppigt i installationer med et stort antal forbrugere. De resulterende alarmgrænser efter indkøring i sådanne installationer vil ofte forekomme urimeligt grove, omend de nøje afspejler de under indkøringen observerede forbrugsparametre. Dette vil typisk kunne forekomme f.eks. i boligblokke, hoteller og indkøbscentre.

For under sådanne omstændigheder at opnå en bedre sikringsgrad kan overvågningen sektioneres, d.v.s inddeles i mindre afsnit, der hver især betjener et mindre antal individer - naturligvis forudsat at rørføringen er således udført at dette lader sig gøre. DanTaet brugsvand læksikring WLP-1 for erhverv/industri kan sikre indtil fire uafhængige sektioner samtidigt.

Når større nybyggerier (dvs. bygninger med mange forbrugende individer) skal læksikres er det derfor vigtigt i projekteringsfasen at udforme rørføringen i brugsvandsinstallationen således denne tilvejebringer en hensigtsmæssig sektionering.

For indkøbscentre vil det være gavnligt at adskille dagforbrugere (butikker) fra natforbrugere (restaurationer, natklubber og diskoteker), samt at isolere luftbefugtningsanlæg og evt. spulehaner/rengøring for sig.

For boligblokke bør den største sektion være en opgang, dvs. hver opgang bør have sin egen cirkulationssløjfe for varmt vand. Stadig gælder det at jo flere individer, der forbruger i en sektion, jo mindre den opnåelige sikringsgrad. Derfor er sektionering pr. opgang ikke nødvendigvis tilstrækkeligt i meget højt byggeri, eller byggeri med mange lejemål/etage/opgang.