Væskefølersystem

RSP-C / LS-X-R

RSP-C/LS-X-R

 

Anvendelse:
Alle arter ejendomme til sikring imod indtrængende vand (grundvand, smeltevand o.l.) eller udtrængende vand (mindre utæthed i installation) på særlig udsatte, følsomme eller vanskeligt tilgængelige steder, f.eks installationsskakte.

 

Bestanddele:

  • Kontrolbox type RSP-C med 12 mdrs
    opkobling til AERS®
  • 1-50 Væskeføler(e) type LS-X-R

Overvågningsfunktioner:

Vandansamling
System RSP-C giver alarm dersom en tilsluttet, aktiv væskeføler type LS-X-R melder vandansamling. Hver kanal kan konfigureres til automatisk at afmelde alarm når vandansamlingen forsvinder. Endvidere kan det for hver kanal bestemmes om alarm i denne skal meldes på alarmrelæet i RSP-C.

Sensorfejl:
System RSP-C giver alarm dersom en sensor melder fejl eller forbindelsen til denne mistes.

Batterivarsling:
System RSP-C overvåger batteritilstanden i de tilsluttede sensorer, og AERS® varsler når en sensors batteritilstand falder under et forindstillet niveau.

Systemtest:
System RSP-C foretager løbende en selvtest. Der gives alarm for følgende tilstande:

  • Kommunikationsfejl - en eller flere sensorer svarer ikke
  • Datafejl - RSP-C modtager ugyldige data fra en sensor
  • Forsyningsfejl - en intern spændingsforsyning har svigtet
  • Forsyningsfejl - udfald på 230V forsyningen
Systemfejl påvirker ikke alarmrelæet, men systemet kan være uvirksomt og bør serviceres snarest.

Alarmfunktioner:
Enhver alarm fra RSP-C formidles til AERS®, som vil videreføre alarmen til rette vedkommende som SMS og/eller e-mail.
Enhver alarm fra en sensor vises i RSP-C display og med rødt lys i Status indikator.
Alarm for vandansamling ved en sensor vil aktivere alarmrelæet såfremt denne reaktion er tilvalgt for den aktuelle sensor.

Kontrol- og betjeningsorganer:
Status- og forbindelsesindikatorer, lydgiver, afstille-/genstartstast. Efter alarmgivning tastes først lyd afstilling, dernæst alarm kvittering.

Specifikationer:

1-50 målekanaler for tilslutning af væskeføler type LS-X-R. RSP-C kan endvidere tilsluttes temperaturføler RSP-T samt fugtføler RSP-M.
Hver målekanal kan konfigureres med grænseværdi og hysterese for alarmtilstand, samt invertering af virkemåde.

Alarmudgang:
Potentialfrit skiftekontaktsæt der aktiveres ved alarm og deaktiveres ved alarm kvittering (og automatisk ved autoreset).

Væskeføler type LS-X-R:
Væskefølerens elektroder er af hensyn til korrosion belagt med guld. Vandansamling i et omfang, der danner forbindelse mellem væskefølerens elektroder forårsager alarmmelding.

SMS-alarm:
Ved opkobling til AERS® kan system RSP-C sende SMS til mobiltelefon(er) ved alarm.

Dimensioner
 
RSP-C:
192x125x63 mm (box excl. forskruninger og antenner).
Antenner 200 mm.
Effektforbrug: max 10W.

LS-X-R:
Sender: 92/71 x 42 mm excl. forskruning.
Føler dim.: ø24 x 72 mm
Målespænding: ca. 900mVac 300Hz
Kabel 2,5 mtr.
Batterilevetid: 3 år (typ.)
Rækkevidde: 100 m (typ.)

Download RSP-C/LS-X-R datablad i pdf-format

spacer