Procesvand læksikring

Type Safety
spacer

 
 • System Safety Beskyttelse af maskiner og bygninger
  imod vandskade
 • Beskyttelse af støbeforme
  imod ukorrekte driftsbetingelser
 • Beskyttelse imod utilsigtet produktion
  af kassable emner
 • Beskyttelse af operatører og personale
  imod skoldninger (Safety)
spacer

 

Til sikring af sprøjtestøbemaskiner, extruderlinier og andet maskinel, der anvender procesvand benyttes typerne ICW for generel maskinsikring og Safety for personsikring.

Systemerne overvåger indtag og afgang af procesvand ved tempereringsenheden, og vil derfor konstatere utæthed dersom en slangekobling eller et spændebånd svigter eller en slange brister. Systemet vil derpå afspærre vandtilgangen og signalere standsning af maskine og tempereringsenhed. Med anvendelsen af system ICW kan maskinen lades køre ubemandet uden risiko for længerevarende udslip. Dersom oliekøler og traverskøler fødes fra samme tilslutning som tempereringsenheden kan ICW også overvåge disse kredse.

System Safety er beregnet til at imødegå risikoen for skoldning af personale og operatører ved utæthed i formkredsene, og betjener derfor udelukkende tempereringsenheden. Udover som ICW at afspærre formkredsene ved utæthed foretager system Safety en trykudligning, således at den udtrængende vandmængde på brudstedet minimeres. Samtidigt kan system Safety registrere betydeligt mindre udslip end system ICW.

Systemerne leveres i dimensioner fra ½" til 2" og i udførelser til forskellige vandkvaliteter og additiver. Systemerne anvender DanTaets patenterede principper for detektering af utæthed.

spacer
Optioner:
 • Seriel kommunikation for fjernaflæsning
  af tilstand og tælleværker
 • Udførelser til forskellige drifttryk og -temperaturer
 • Udførelser til forskellige vandkvaliteter/additiver/medier
 • Udførelser til kundedesign
Ved henvendelse bedes De oplyse:
 1. Køle/varmemediets kemiske sammensætning
 2. Dimensioner for tilgangs- og afgangstilslutninger
 3. Spidsflow i samme tilslutninger
 4. Medietryk- og temperaturområde

Download Safety datablad i pdf-format

spacer