Brugsvand læksikring system BBU

system BBU Anvendelse:
 
Boliginstallationer
 


 
Bestanddele:
  • Højopløselig pulsgivende ultralyds vandmåler
  • Rustfri, dråbemærket afspærringsventil
  • UMS-V kontrolboks med 12 mdrs
    opkobling til AERS®
Ill.: system BBU-1,6
 
 
spacer

Overvågningsfunktioner

Max.Alarm:
Afgives når en sammenhængende aftapnings volumen overstiger en forvalgt grænse.
En aftapning anses som sammenhængende sålænge det indikerede flow overstiger den valgte Cutoff indstilling, eller så længe det indikerede flow ikke aftager (PSALM®).

Sivningsalarm:
Afgives når flowet i installationen i et testinterval (normalt 1 døgn) ikke er faldet under en forvalgt grænse.

Systemfejl:
Systemfejl alarm gives når afspærringsventil ikke lukker tæt, når intern forsyningsspænding svigter, og når der i længere tid ikke registreres flow udenfor ferieperioder eller i højforbrugsfase.
Systemfejl giver ikke anledning til afspærring.

Driftmåder:
Der overvåges med forskellig følsomhed for høj- og lavforbrugsfaser. Omskiftning imellem faserne kan foregå manuelt (Ferietast), automatisk via signal fra tyverialarm, eller automatisk via tilsluttede PIR bevægelsessensorer.
Efter aktivering af 'Fri Aftapning' kan den gældende aftapningsgrænse overskrides uden alarmgivning; tilstanden annulleres automatisk efter udløb af en forvalgt tid, eller derforinden ved gentaget aktivering af tasten.

Alarmfunktioner

Ved lækfejl vil system BBU afspærre installationen, give synlig og hørbar alarm og aktivere alarmrelæet.
Systemfejl meldes via alarmrelæ samt synligt og hørbart hvis muligt. Ventilfejl meldes synligt.
Når system BBU er koblet til AERS® kan også sendes SMS-alarmbesked.

Specifikationer

Kontrol- og betjeningsorganer:
Status-, data- og alarmindikatorer, lydgiver.
Tast for lyd- og alarmafstilling, manuel ventilstyring, Fri Aftapning og Ferieforvalg.
To digitale styreindgange, tre digitale udgange og to fail-safe alarm/signal relæer med potentialfri skiftekontakt

Max.Alarm:
Aftapning stilbar 10-20-50-100-200-500-1000-2000 liter.
Cutoff stilbar 10-20-50-100-200-500-1000-2000 l/h.

Sivningsalarm:
Ro-periode stilbar 10-20-50-100-200-500-1000-2000 sek.
Tolerance stilbar 1-2-5-10-20-50-100-200 impulser

Ventiltæthedskontrol:
Afvikling: 1x/døgn.

Nettilslutning:
230V 50Hz L/N/PE gennem nøgleafbryder.
Effektforbrug max 20VA.

 

Optioner

Væskefølertilslutning:
System BBU kan via interface ILS-C tilkobles indtil to væskefølere type LS-X, således følsomme områder kan punktsikres med valgfri afspærring.

SMS-alarm:
Ved opkobling til AERS® kan system BBU sende SMS til mobiltelefon(er) ved alarm.

mere

Download System BBU datablad i pdf-format

spacer