Væskefølersystem

L-PS-X / LS-X

L-PS-X

Anvendelse:
Alle arter ejendomme til sikring imod indtrængende vand (grundvand, smeltevand o.l.) eller udtrængende vand (mindre utæthed i installation) på særlig udsatte eller følsomme steder.

Bestanddele:
  • Kontrolbox type L-PS-X med 12 mdrs
    opkobling til AERS®
  • 1-8 Væskeføler(e) type LS-X

Overvågningsfunktioner:


 
Vandansamling
System L-PS-X giver alarm dersom en tilsluttet, aktiv væskeføler type LS-X melder vandansamling. Indikatorer på frontpladen angiver, i hvilket målepunkt fejltilstanden findes. For hver kanal kan vælges alarmforsinkelse 1 sekund (praktisk taget omgående) eller ½ time (hvor forbigående vandansamling er tolerabelt). Ligeledes kan det for hver kanal vælges, hvorvidt en varslet alarm kan annulleres automatisk når vandansamlingen forsvinder.


 
Kabelfejl:
System L-PS-X giver alarm (med 10 sekunders forsinkelse) dersom forbindelsen til en tilsluttet, aktiv væskeføler type LS-X brydes, f.eks. ved overskæring af kabel, eller dersom kablet kortslutter.


 
Alarmfunktioner:
Ved vandansamling og kabelfejl vil system L-PS-X deaktivere hovedalarmrelæet og give synlig og hørbar alarm. Samtidig med lydgivningen aktiveres et hjælpealarmrelæ. Indikatorer på frontpladen viser status for hver målekanal v.h.a. farve/blinkekoder.


 
Kontrol- og betjeningsorganer:
Lysnet- og målepunktindikatorer, lydgiver, afstille-/genstartstast. Efter alarmgivning tastes først lyd afstilling, dernæst alarm kvittering.

Specifikationer:

1-8 målekanaler for tilslutning af væskeføler type LS-X. På interne omskiftere indstilles aktivitetsstatus, alarmforsinkelse samt autoreset for hver målekanal.

Alarmudgang:
Fail-safe potentialfrit dobbelt skiftekontaktsæt i hovedalarmrelæ (aktiveret i normaltilstand). Et kontaktsæt kan evt. anvendes til tvangslukning af ventil på DanTaet sikringsanlæg. Det andet kontaktsæt kan evt. anvendes til kaskadekobling med yderligere L-PS-X kontrolbokse, med mulighed for tilkobling af flere end 8 væskefølere, type LS-X. Potentialfrit enkelt skiftkontaktsæt i hjælpealarmrelæ, der aktiveres ved alarm og deaktiveres ved lyd afstilling (operatør tilstede).

SMS-alarm:
Ved opkobling til AERS® kan system L-PS-X sende SMS til mobiltelefon(er) ved alarm.

Væskeføler type LS-X:
Væskefølerens elektroder er af hensyn til korrosion belagt med guld. Vandansamling i et omfang, der danner forbindelse mellem væskefølerens elektroder forårsager alarmmelding.

Dim.: ø24 x 72 mm
Målespænding: ca. 900mVac 300Hz
Kabel 10 mtr.; kan forlænges op til i alt 1000 meter ved anvendelse af DanTaet kabel nummer 7463120.

Download L-PS-X/LS-X datablad i pdf-format

spacer