Brugsvand Læksikring system BBU

Opbygning

Brugsvand læksikring system BBU/BXU betjener sig af værdier for volumenflow beregnet ud fra output af en højtopløseligt impulsgivende vandmåler.

To overvågningsfunktioner benytter de indhentede værdier for volumenflow til læksikring af installationen, idet BBU afspærrer denne ved registreret læk v.h.a. systemets ventil.

systemdiagram BBU

PSALM®

PSALM® er en databehandlingsform, der lader aftapningsstørrelsen være dynamisk afhængig af flowspektret, således denne kan mindskes ved aftagende flow.
Herved kan der i en given installation opereres med lavere alarmgrænse - eller der kan med en given alarmgrænse tolereres flere forbrugere i installationen.

PSALM® kan også i nogen grad kompensere for den datareduktion, som afstedkommes af en flowmålers begrænsede opløsning i tid eller volumen.

Logning

Alarm- og hændelseslog

BBU opretholder en log over de seneste 250 hændelser. Til hændelser henregnes power down/up, alarm- og fejlmeldinger, kvitteringer og autoreset, tastebetjening, signalskift på styreindgange, tilstandsskift og sekvensafviklinger.

Jumper log

BBU opretholder en log over de seneste 15 ændringer i den interne jumperindstilling.
Disse logninger bidrager til udredning og dokumentation af aktuelle hændelsesforløb.

AERS®

BBU er ved levering tilsluttet DanTaets Alarm- og Energi­regi­stre­rings­system AERS®, som for­mid­ler lækalarmer til brugeren og anskueliggør hændelsesforløbet.
AERS® sender alarmer som SMS og/eller e-mail, og alarmer kan fjernafstilles fra brugerens smartphone, tablet, laptop eller PC.

Eksempel: situationsbillede fra AERS®.

graf

spacer

System Kapacitet og trykfald Indbygningsmål
Nom. Kap.
Qn (m³/h)
 ΣΔp@Qn Ækvivalent
Kvs (m³/h)
(mvs) (kPa) Flowmåler Motorventil
BBU-1,6 1,6 2,68 26,8 3,09 ½" x 110 mm ½" x 75 mm
BBU-2,5 2,5 3,41 34,1 4,28 ¾" x 190 mm ¾" x 80 mm

spacer

side 1

Download System BBU datablad i pdf-format

spacer