Brugsvand Læksikring system KMP-V-N

Opbygning

Brugsvand Læksikring system KMP-V betjener sig af værdier for volumenflow beregnet ud fra output af en højtopløseligt impulsgivende vandmåler af fabrikat DIEHL eller KAMSTRUP.

To overvågningsfunktioner benytter de indhentede værdier for volumenflow til læksikring af installationen, idet KMP-V afspærrer denne ved registreret læk v.h.a. systemets ventil.

systemdiagram UMS-V

PSALM®

PSALM® er en databehandlingsform, der lader aftapningsstørrelsen være dynamisk afhængig af flowspektret, således denne kan mindskes ved aftagende flow.
Herved kan der i en given installation opereres med lavere alarmgrænse - eller der kan med en given alarmgrænse tolereres flere forbrugere i installationen.

PSALM® kan også i nogen grad kompensere for den datareduktion, som afstedkommes af en flowmålers begrænsede opløsning i tid eller volumen.

Logning

Alarm- og hændelseslog

KMP-V opretholder en log over de seneste 250 hændelser. Til hændelser henregnes power down/up, alarm- og fejlmeldinger, kvitteringer og autoreset, tastebetjening, signalskift på styreindgange, tilstandsskift og sekvensafviklinger.

Jumper log

KMP-V opretholder en log over de seneste 15 ændringer i den interne jumperindstilling.
Disse logninger bidrager til udredning og dokumentation af aktuelle hændelsesforløb.

AERS®

KMP-V er ved levering tilsluttet DanTaets Alarm- og Energi­regi­stre­rings­system AERS®, som formidler lækalarmer til ejendommens vagthavende og anskueliggør hændelsesforløbet.
AERS® sender alarmer som SMS og/eller e-mail, og alarmer kan fjernafstilles fra vagthavendes smartphone, tablet, laptop eller PC.

Eksempel: situationsbillede fra AERS®.

graf

spacer

System Kapacitet og trykfald Indbygningsmål
Nom. Kap.
Q3 (m³/h)
 ΣΔp@Q3 Ækvivalent
Kvs (m³/h)
(mvs) (kPa) Flowmåler Motorventil
KMP-V1,6N-V1 1,6 2,68 26,8 3,1 ½" x 110 mm ½" x 75 mm
KMP-V2,5N-V1 2,5 3,58 35,8 4,2 ¾" x 190 mm ¾" x 80 mm
KMP-V4,0N-V1 4 2,53 25,3 8,0 1" x 260 mm 1" x 90 mm
KMP-V6,3N-V1 6,3 1,39 13,9 16,9 1¼" x 260 mm 1¼" x 110 mm
KMP-V10N-V1 10 3,48 34,8 17,0 1½" x 300 mm 1½" x 120 mm
KMP-V16N-V1 16 0,68 6,8 61,2 DN50 x 270 mm 2" x 140 mm
KMP-V25N-V1 25 1,29 12,9 69,7 DN65 x 300 mm DN65 x 46 mm
KMP-V40N-V1 40 0,73 7,3 148 DN80 x 300 mm DN80 x 46 mm
KMP-V63N-V1 63 0,42 4,2 308 DN100 x 250 mm DN100 x 52 mm
KMP-V100N-V1 100 1,05 10,5 308 DN100 x 360 mm DN100 x 52 mm

Varianter

Variant -V0 benyttes hvor afspærring ved alarm ikke må forekomme.
Variant -V1SRNO benyttes hvor ventil skal åbne ved netsvigt.

spacer

side 1

Download System KMP-V-N datablad i pdf-format

spacer