Brugsvand Læksikring system KMP-V
Kamstrup

Opbygning

Brugsvand Læksikring system KMP-V betjener sig af værdier for volumenflow fra en Kamstrup MULTICAL®61/62 vandmåler.

To overvågningsfunktioner benytter de indhentede værdier for volumenflow til læksikring af installationen, idet KMP-V afspærrer denne ved registreret læk v.h.a. systemets ventil.

Komponentfejl, der meldes via vandmålerens INFO kode viderebringes af KMP-V som systemfejl.

systemdiagram KMP-V

PSALM®

PSALM® er en databehandlingsform, der lader aftapningsstørrelsen være dynamisk afhængig af flowspektret, således denne kan mindskes ved aftagende flow.
Herved kan der i en given installation opereres med lavere alarmgrænse - eller der kan med en given alarmgrænse tolereres flere forbrugere i installationen.

PSALM® kan også i nogen grad kompensere for den datareduktion, som afstedkommes af en flowmålers begrænsede opløsning i tid eller volumen.

Logning

Alarm- og hændelseslog

KMP-V opretholder en log over de seneste 250 hændelser. Til hændelser henregnes power down/up, alarm- og fejlmeldinger, kvitteringer og autoreset, tastebetjening, signalskift på styreindgange, tilstandsskift og sekvensafviklinger.

Jumper log

KMP-V opretholder en log over de seneste 15 ændringer i den interne jumperindstilling.
Disse logninger bidrager til udredning og dokumentation af aktuelle hændelsesforløb.

AERS®

KMP-V er ved levering tilsluttet DanTaets Alarm- og Energi­regi­stre­rings­system AERS®, som formidler lækalarmer til ejendommens vagthavende og anskueliggør hændelsesforløbet.
AERS® sender alarmer som SMS og/eller e-mail, og alarmer kan fjernafstilles fra vagthavendes smartphone, tablet, laptop eller PC.

Eksempel: situationsbillede fra AERS®.

graf

spacer

System Kapacitet og trykfald Indbygningsmål
Nom. Kap.
Qn (m³/h)
 ΣΔp@Qn Ækvivalent
Kvs (m³/h)
(mvs) (kPa) Flowmåler Motorventil
KMP-V1,6-V1 1,6 2,53 25,3 3,18 ½" x 110 mm ¾" x 80 mm
KMP-V2,5-V1 2,5 0,42 4,2 12,2 ¾" x 190 mm ¾" x 80 mm
KMP-V4,0-V1 4 0,93 9,3 13,2 1" x 260 mm 1" x 90 mm
KMP-V6,3-V1 6,3 2,24 22,4 13,3 1" x 260 mm 1¼" x 110 mm
KMP-V10-V1 10 0,65 6,5 39,2 1½" x 300 mm 1½" x 120 mm
KMP-V16-V1 16 1,63 16,3 39,6 DN50 x 270 mm 2" x 140 mm
KMP-V25-V1 25 0,71 7,1 94 DN65 x 300 mm DN65 x 46 mm
KMP-V40-V1 40 0,6 6,0 163 DN80 x 300 mm DN80 x 46 mm

Varianter

Variant -V0 benyttes hvor afspærring ved alarm ikke må forekomme.
Variant -V1SRNO benyttes hvor ventil skal åbne ved netsvigt.
Variant -M0 benyttes hvor data må hentes fra eksisterende vandmåler

side 1

Download System KMP-V datablad i pdf-format

spacer