Brugsvand Læksikring system KMP-V-S

Opbygning

Brugsvand Læksikring system KMP-V-S betjener sig af værdier for volumenflow beregnet ud fra output fra tre højtopløseligt impulsgivende flowmålere.
To overvågningsfunktioner benytter de indhentede værdier for volumenflow til læksikring af installationen, idet KMP-V-S afspærrer denne ved registreret læk v.h.a. systemets ventiler.

  1. Kontrolboks
  2. Afspærringsventil Varmtvand Frem
  3. Flowmåler Varmtvand Frem
  4. Flowmåler Varmtvand Cirkulation
  5. Afspærringsventil Varmtvand Cirkulation
  6. Flowmåler Koldtvand
  7. Afspærringsventil Koldtvand
system diagram KMP-V-S

PSALM

PSALM® er en databehandlingsform, der lader aftapningsvolumen være dynamisk afhængig af flowspektret, således dette kan mindskes ved aftagende flow.
Herved kan der i en given installation opereres med lavere alarmgrænse - eller der kan med en given alarmgrænse tolereres flere forbrugere i installationen.

PSALM® kan også i nogen grad kompensere for den datareduktion, som afstedkommes af en flowmålers begrænsede opløsning i tid eller volumen.

Logning

Alarm- og hændelseslog
KMP-V opretholder en log over de seneste 250 hændelser. Til hændelser henregnes power down/up, alarm- og fejlmeldinger, kvitteringer og autoreset, tastebetjening, signalskift på styreindgange, tilstandsskift og sekvensafviklinger.

Jumper log
KMP-V opretholder en log over de seneste 15 ændringer i den interne jumperindstilling.
Disse logninger bidrager til udredning og dokumentation af aktuelle hændelsesforløb.

AERS®

KMP-V er ved levering tilsluttet DanTaets Alarm- og Energi­regi­stre­rings­system AERS®, som formidler lækalarmer til ejendommens vagthavende og anskueliggør hændelsesforløbet.
AERS® sender alarmer som SMS og/eller e-mail, og alarmer kan fjernafstilles fra vagthavendes smartphone, tablet, laptop eller PC.

Eksempel: situationsbillede fra AERS®.

graf

Varianter

System KMP-V-S findes i tre særskilte varianter. Systemer med suffix -V3 omfatter tre motorventiler for afspærring ved alarm. Systemer med suffix -V3srno omfatter tre motorventiler for afspærring ved alarm, af hvilke koldtvandsventilen er udrustet med spring-return, normally-open aktuator for anvendelse i installationer indeholdende brandskabe/slangevinder. Systemer med suffix -V0 har ingen afspærringsventiler, og melder alene alarm synligt, hørbart og ved alarmrelæ samt igennem AERS.

Kapacitet

KMP-V-S håndterer målerstørrelser fra ½" til DN100 (q3 1.6 m3/h til q3 63 m3/h). Der kan anvendes forskellige målerstørrelser i grenene, f.eks. kan VC måleren være mindre end VF måleren, som kan være mindre end KV måleren. KMP-V-S tilbydes altid og skal altid bestilles med specifikation af de tre grenes lysninger, f.eks:

KMP-V-S40/32/15-V3srno er et system med tre ventiler, hvoraf KV ventil har spring-return aktuator, og med lysningerne KV: 40mm (1½"), VF: 32mm (1¼"), VC: 15mm (½") for målere og ventiler.

side 1

Download system KMP-V-S datablad i pdf-format

spacer