Brugsvand læksikring

System Stald


 
 
type Stald Ill.: System Stald SB-2,5

Anvendelse:
Staldafsnit med holddrift til alarmgivning og evt. afspærring ved abnorm utæthed i drikkevandsinstallationen

Bestanddele:

  • Flowmåler
  • Afspærringsventil
  • Snavssamler
  • Kontrolboks type Stald med 12 mdrs
    opkobling til AERS®

spacer

Overvågningsfunktioner

Tapning:
System Stald tillader kontinuerlig aftapning af en forud indstillet vandmængde. Dersom denne overskrides ved en aftapning gives alarm og vandinstallationen afspærres. Overvågningen opererer med to sæt grænseværdier for henholdsvis lav- og højforbrugsperioder.

Spidsflow:
System Stald tillader spidsvandstrøm indtil en forud indstillet størrelse. Dersom denne overskrides i nogen tid (stilbar) gives alarm og vandinstallationen afspærres. Overvågningen opererer med to sæt grænseværdier for henholdsvis lav- og højforbrugsperioder.

Middelflow:
System Stald tillader middelvandstrøm indtil en forud indstillet værdi. Dersom denne overskrides gives alarm og vandinstallationen afspærres. Overvågningen opererer med to sæt grænseværdier for henholdsvis lav- og højforbrugsperioder.

Døgnforbrug:
System Stald tillader døgnforbrug af en forud indstillet størrelse. Dersom denne overskrides gives alarm; om ønsket kan installationen afspærres.

Sivning:
System Stald kontrollerer at vandstrømmen i installationen kan falde under en fastsat grænseværdi i en fastsat tid, og giver sivningsalarm dersom dette ikke indtræffer dagligt; om ønsket kan installationen afspærres.

Ventiltest:
System Stald motionerer afspærringsventilen dagligt, idet dennes tæthed kontrolleres. Dersom denne er utilstrækkelig gives alarm; installationen afspærres ikke.

Vandforsyningsfejl (stilstand):
System Stald tillader stilstand af flowmåler indtil en forud indstillet varighed. Dersom denne overskrides gives alarm; installationen afspærres ikke.

 

Strømforsyningsfejl:
System Stald overvåger netforsyningen samt alle interne spændingsforsyninger. Dersom en af disse fejler gives alarm; installationen afspærres ikke.

Varsling
System Stald kan give varsel på forpladen om mulighed for forestående alarm. Hver type varsling kan individuelt til/fravælges i menu.

Selvtest
System Stald udfører daglig motionering og tæthedskontrol af aspærringsventilen på et valgfrit tidspunkt af døgnet. Alle nødvendige forsyningsspændinger overvåges permanent; vandmålerens funktionalitet kontrolleres bestandig gennem stilstandsovervågningen.

Driftfunktioner


Indkøring:
System Stald kan efter indstilling af højforbrugstidsrum foretage indkøring over 1-30 døgn med automatisk beregning af overvågningsparametre og idriftsættelse ved indkøringens afslutning.

Sikring Fra:
Anvendes når der benyttes højtryksrenser i stalden, selv under indkøring af systemet. System Stald undertrykker overvågning i en forud indstillet tid efter aktivering af Sikring Fra via forplade, digital indgang eller mobiltelefon (AERS®). I denne tilstand kan systemet ikke give alarm eller afspærre installationen ved lækage; dog kan der stadig gives varsling på forplade. En indikator på forpladen samt et signalrelæ minder om, overvågningen er ude af kraft. Efter udløb af den forindstillede tid, eller efter fornyet påvirkning ved Sikring Fra via forplade, digital indgang eller via mobiltelefon (AERS®) vil system Stald genoptage overvågningen. Herved kan systemet køre med optimal følsomhed i overvågningen uagtet anvendelsen af højtryksrenser.

SMS-alarm:
Ved opkobling til AERS® kan system SB sende SMS til mobiltelefon(er) ved alarm.

mere

Download System Stald datablad i pdf-format

spacer