Dimensionering

For rette dimensionering af et DanTaet sikringsanlæg:

  • Se bemærkninger til fjernvarme dimensionering
  • Se også de hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) til system KMP-F
  • Anvend nomogram nedenfor til fjernvarme-dimensionering

spacer

Sikringssystemer for erhverv og industri til kontinuerlig lækageovervågning i fjernvarmeinstallationer med direkte tilslutning.
nomogram
spacer

Eksempel:

En fjernvarmeinstallation kræver en vandstrøm på 4 m³/h.
Et trykfald i sikringsanlægget på 10 kPa kan tolereres.
I nomogrammet kan aflæses, at der skal anvendes et DanTaet anlæg
med ækvivalent Kvs på 12 eller derover, f.eks. KMP-F10-M2.

spacer

VVS- og EAN/UPC bestillingsnumre her
Download nomogram i pdf-format