Kølevand Læksikring system KMP-K
Kamstrup

system KMP-K Anvendelse:

Kølevandsinstallationer i erhverv og industri

KMP-K6A og KMP-K8A:
   kølemedie rent vand, T > 0°C

KMP-K6M og KMP-K8M:
   blandet kølemedie, T > -40°C

Bestanddele (KMP-K6A):
  • Kamstrup MULTICAL®603/803 kølemåler
  • Ekstra Kamstrup ULTRAFLOW®34 el. 54 flowmåler
    (ULTRAFLOW®54 for DN >100)
  • Afspærringsventiler
  • Kontraventil for returløb
  • Indbygningsmodul m. datasnit
  • KMP-K kontrolboks med 12 mdrs
    opkobling til AERS®
Ill.: system KMP-K6A2,5
 
 

spacer

Overvågningsfunktioner

Læk Volumen:
Dersom volumenflowdifferens i to successive måleperioder á max 210 sek overstiger den indstillede tærskel meldes lækalarm for volumenflowdifferens.

ALOHA®:
Den patenterede ALOHA® mekanisme tillader luftlommer at passere gennem flowmålerne uden at dette resulterer i falske alarmer, og uden negativ indflydelse på anlæggets følsomhed. System KMP-K yder således optimal driftsikkerhed.

Sivning: (OptiTight®)
Den patenterede OptiTight® mekanisme kan om ønsket en eller flere gange daglig gennem individuel styring af afspærringsventilerne udføre en kontrol af installationens tæthed, hvorved selv ganske små sivninger opdages. Ved konstateret udsivning gives alarm og installationen afspærres.

Systemfejl:
Når en ventil er lukket -  i.f.m. tæthedskontrol eller alarm -  kontrollerer systemet at denne kan lukke tæt. Hvis en komponent fejler afgives systemfejl alarm.
Såfremt en intern forsyningsspænding svigter afgives systemfejl alarm. Funktionsfejl der rapporteres fra Kamstrup MULTICAL® afstedkommer systemfejl alarm.
Systemfejl giver ikke anledning til afspærring.

 

Alarmfunktioner

Ved lækfejl vil system KMP-K afspærre installationen, give synlig og hørbar alarm og aktivere alarmrelæet.
Systemfejl meldes via alarmrelæ samt synligt og hørbart hvis muligt. Ventilfejl meldes synligt.
Lækalarmmelding fra KMP-K kan aflæses via alle kommunikationsmoduler i INFO kode fra MULTICAL® 801 s/w rev. D1 eller nyere, samt via M-bus, LON og GSM/GPRS moduler i info bits fra MULTICAL® 603 og 803.

Specifikationer

Medietyper:
KMP-K6A/K8A: Rent vand, T>0°C
KMP-K6M/K8M: blandet, T> -40°C

Energiberegning:
KMP-K6A/K8A: Ja
KMP-K6M/K8M: Ja, for en given medieblanding

Kontrol- og betjeningsorganer:
Status-, data- og alarmindikatorer, lydgiver.
Tast for lyd- og alarmafstilling. To digitale styreindgange.

Lækovervågning:
Måleperiode 210 sek.; afkortes ved overskridelse af tærskel; alarm ved gentagen overskridelse.
Tærskel stilbar 0.5-1-2-5%qp + 1-2-5-10%qact.

OptiTight®:
Afvikling: 0-4x/døgn, eller efter styresignal.
Start kl. 02:00 + 24 / 2*12 / 3*8 el. 4*6 timer.
Tærskel 20-40-60-80%qp, varighed 5-10-20-40m.

Nettilslutning:
230V 50Hz L/N/PE gennem nøgleafbryder.
Effektforbrug max 20W.

 

Optioner

Væskefølertilslutning: (Opt. V)
for to væskefølere type LS-X til punktsikring af følsomme områder med valgfri afspærring.

SMS-alarm:
Ved opkobling til AERS® kan KMP-K sende SMS til mobiteleforn(er) ved alarm.

Tømningsventil:
Anvendes i kritiske applikationer til tømning af køleinstallation ved lækalarm.

Drifttrykovervågning: (Opt. P)
Installation afspærres ved lavt forsyningstryk. Mindsker medietab og genstartsvanskeligheder.

mere

Retningslinier for udførelse af VVS-installation

Download System KMP-K datablad i pdf-format

spacer