Fjernvarme Læksikring system UMS-F

system UMS-F Anvendelse:
 
Bolig- og erhvervsinstallationer
 


 
Bestanddele:
  • Flowmålere for frem- og returløb
  • Afspærringsventiler
  • Kontraventil for returløb
  • UMS-F kontrolboks med 12 mdrs
    opkobling til AERS®
Ill.: system UMS-F2,5-MK2
 
 
spacer

Overvågningsfunktioner

Lækovervågning:
UMS-F overvåger kontinuerligt differensen imellem frem- og returløbsflow. Dersom volumenflowdifferensen i to successive måleperioder á max 210 sek overstiger den indstillede tærskel meldes lækalarm for volumenflowdifferens. Denne mekanisme detekterer (dimensionsrelativt) uregelmæssigheder fra sivninger til rørbrud.

ALOHA®:
Den patenterede ALOHA® mekanisme tillader luftlommer at passere gennem flowmålerne uden at dette resulterer i falske alarmer, og uden negativ indflydelse på anlæggets følsomhed.
System UMS-F yder således optimal driftsikkerhed.

Ventiltest: (OptiTight®)
Den patenterede OptiTight® mekanisme udfører en eller flere gange daglig gennem individuel styring af afspærringsventilerne en kontrol af disses tæthed. samtidig hermed kan minimale sivninger i installatioen detekteres. Ved konstateret udsivning gives alarm og installationen kan afspærres.
Anlæg DN50 og derover tilbydes med OptiTight® Extended, ½" hjælpemåler og -ventil for æget sivningsfølsomhed.
Såfremt installationen indeholder ventilationsvarmeflader udføres ventilmotion med 50% lukning fremfor ventiltest, når udetemperaturen er for lav til en sikker afvikling af denne.

Systemfejl:
Systemfejl alarm gives hvis en ventil ikke lukker tæt eller hvis en intern spændingsforsyning svigter.
Systemfejl giver ikke anledning til afspærring.

 

Alarmfunktioner

Ved lækfejl vil system UMS-F afspærre installationen, give synlig og hørbar alarm og aktivere alarmrelæet.
Systemfejl meldes via alarmrelæ samt synligt og hørbart hvis muligt. Ventilfejl meldes synligt.

Specifikationer

Kontrol- og betjeningsorganer:
Status-, data- og alarmindikatorer, lydgiver.
Tast for lyd- og alarmafstilling. To digitale styreindgange.

Differensflowovervågning:
Måleperiode 210 sek.; afkortes ved overskridelse af tærskel; alarm ved gentagen overskridelse.
Tærskel stilbar 0.5-1-2-5%qp + 1-2-5-10%qact.
Overvågningen er kontinuerlig.

OptiTight®:
Afvikling: 0-4x/døgn, eller efter styresignal.
Blokerbar med eksternt signal.
Start kl. 02:00 + 24 / 2*12 / 3*8 el. 4*6 timer.
Tærskel 20-40-60-80%qp, varighed 5-10-20-40m.

Udeføler:
Fravælger OptiTight® i koldt vejr, beskytter ventilations­varmeflader.
I stedet afvikles ventilmotion med 50% lukning.

Nettilslutning:
230V 50Hz L/N/PE gennem nøgleafbryder.
Effektforbrug max 20W.

Optioner

Væskefølertilslutning: (Opt. V)
For to væskefølere type LS-X til punktsikring af følsomme områder med valgfri afspærring.

SMS-alarm:
Ved opkobling til AERS® kan UMS-F sende SMS til mobiltelefon(er) ved alarm.

Tømningsventil:
Anvendes i kritiske applikationer til tømning af fjernvarmeinstallation ved lækalarm.

Drifttrykovervågning: (Opt. P)
Installation afspærres ved lavt fjernvarmetryk. Mindsker medietab og genstartsvanskeligheder.

Energiberegning: (Opt. E)
Ved tilslutning af temperaturfølere i frem- og returløb kan UMS-F foretage teknisk effekt- og energiberegning (ikke akkrediteret).

mere

Retningslinier for udførelse af VVS-installation

Bemærkninger til fjernvarme dimensionering

Download System UMS-F datablad i pdf-format

spacer